Projecten

De Sprong vzw heeft beleidsmatig de keuze gemaakt om, naast te investeren in de huidige economische activiteiten, ook te investeren in “ strategische partnerschappen” die een maatschappelijke meerwaarde hebben. Dit om waardevolle samenwerkingen en partnerschappen op te zetten binnen de sociale en reguliere economie, de lokale en provinciale besturen, … met het doel onderzoek te voeren naar nieuwe projecten en opportuniteiten.

De Sprong vzw gelooft er sterk in dat deze nieuwe afdeling een grote meerwaarde zal betekenen bij de verdere uitbouw van onze eigen werking, alsook voor de ruimere sociale economie en de samenleving in het algemeen.

Lopende projecten zijn:

  • Het voortbestaan en verder uitbouwen van de fietspunten binnen de Kempen en de provincie
  • Opleidings-, sollicitatie- en werkkansen verhogen van werkzoekenden door hun mobiliteitskansen te verhogen
  • Opzetten van fietsbibliotheken binnen de Kempen zodat alle kinderen over een fiets kunnen beschikken
  • Door hergebruik van verfresten tewerkstelling creëren binnen de sociale economie, de afvalberg verkleinen en aan kansengroepen een betaalbare en kwaliteitsvolle verf aanbieden
  • Coaching, begeleiding en opvolging van organisaties en openbare besturen bij het ontwikkelen en opstarten van nieuwe sociale economie initiatieven
opening fietsbib Mol
Provinciale actie “red de fietspunten”