missie

“De Sprong is een Kempisch maatwerkbedrijf waar tewerkstelling op maat kansen creëert voor iedereen met een erkende afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.
Deze kansen worden gecreëerd door samen met de medewerkers hun mogelijkheden te (h)erkennen en te ontwikkelen, waardoor zij een sterkere positie verwerven op de arbeidsmarkt en in de samenleving.
De Sprong engageert zich in de samenleving door op een duurzame en ecologisch verantwoorde manier te blijven ijveren voor tewerkstelling voor iedereen, in het bijzonder de meest kwetsbaren.”