Aanvragen individueel maatwerk

Sinds 3 juli 2023 is het mogelijk om individueel maatwerk aan te vragen als werkgevers.

Een collega met een arbeidsbeperking kan een waardevolle aanwinst betekenen voor het team. Dankzij de premies voor individueel maatwerk worden mogelijke extra kosten als gevolg van de arbeidsbeperking vergoed en wordt begeleiding gefaciliteerd.

Want een goede werknemer met unieke eigenschappen laat je niet voorbijgaan. Werkgevers die momenteel een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst hebben of van plan zijn er een aan te nemen, kunnen vanaf 3 juli 2023 individueel maatwerk aanvragen.

Wat houdt individueel maatwerk in?
Individueel maatwerk voorziet in financiële ondersteuning voor werkgevers en zelfstandigen bij de aanwerving en tewerkstelling van personen met een erkende arbeidsbeperking.

Voor wie is dit bedoeld?
Werkgevers die een persoon met een erkende arbeidsbeperking in dienst nemen, kunnen aanspraak maken op een loonpremie of een combinatie van een loon- en begeleidingspremie:

  • De loonpremie dekt eventuele extra kosten of een verminderde productiviteit als gevolg van de arbeidsbeperking.
  • De begeleidingspremie vergoedt de kosten voor zowel interne als externe begeleiding op de werkvloer. Zelfstandigen met een erkende arbeidsbeperking kunnen een ondersteuningspremie aanvragen.

Hoe vraagt u individueel maatwerk aan?
De werknemer of zelfstandige dient bij VDAB een aanvraag in voor individueel maatwerk. Na goedkeuring van het advies door VDAB, kan de werkgever of zelfstandige individueel maatwerk aanvragen bij het Departement Werk en Sociale Economie.

Wilt u meer informatie over individueel maatwerk? Neem dan met ons contact op.

We gebruiken alleen functionele en analytische cookies om je bezoeken te onthouden.