Groenonderhoud

Sinds 2004 is het groenonderhoud van vzw De Sprong een actieve partner binnen de groendiensten van de gemeenten.  Zij werken hand in hand en complementair met de bestaande groendiensten.

Voor het IOK onderhouden we milieubedrijven, containerparken, industrieterreinen, etc.

Gaandeweg hebben we een portefeuille van vaste klanten opgebouwd waarvoor we ons dagelijks inzetten vanuit onze vestingen in Meerhout en Olen. 

Wij zijn steeds op zoek naar ecologisch verantwoorde projecten die ingebed kunnen worden in onze werking.  Projecten hebben enkel kans op slagen indien ze een meerwaarde zijn in de groei van onze doelgroep naar het regulier circuit.  Onze nieuwste aanwinsten binnen het ecologisch verantwoord onkruidverdelgen  zijn de heetwatermachines  “wave”.  De wave-methode bestrijdt ongewenst onkruid op verhardingen en halfverhardingen met 100% heet water.  De gebruikstoepassingen zijn alom en deze methode raakt meer ingebed bij gemeentes en bedrijven.  Zo onderhouden we parkings, kerkhoven, zitbanken , verhardingen rond bedrijven, gevels, etc..

Onze klanten kiezen vaak bewust voor de sociale economie om aan onze doelgroep de kans te geven om hun plaats te bemachtigen op de vaak veeleisende arbeidsmarkt.  In samenspraak met onze klanten streven we naar een professionele benadering van elke opdracht met respect voor de eigenheid van elke partij.