Arbeidszorg

Het Arbeidszorgproject van De Sprong vzw is bedoeld voor mensen die niet, nog niet of niet meer terecht kunnen in het reguliere of beschermde arbeidscircuit. Arbeidszorg waarborgt ook voor deze mensen het recht op arbeid.

Arbeidszorg bevindt zich op het continuüm tussen zorg en arbeid, waarbij de nadruk kan overhellen naar één van beide naargelang de vraag en de mogelijkheden van de arbeidszorgmedewerker. Aangezien het arbeidszorgproject zich binnen de Sprong situeert is er een directe link met de sector van de sociale werkplaatsen waardoor de nadruk meer op arbeid ligt.

In ons Arbeidszorgproject gaan we voortdurend op zoek naar het meest gepaste arbeidsaanbod voor de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt. We streven samen met de betrokkenen naar een juiste plaats in de economie en in de samenleving. Die juiste plaats meten we af aan de mate waarin de arbeidszorgmedewerker zijn capaciteiten ten volle kan benutten en ontplooien. We streven naar het hoogst haalbare activeringsniveau van elk individu. Arbeid zien we als een middel om te werken aan hun welbevinden.

Het aanbod aan activiteiten die de arbeidszorgmedewerkers kunnen uitvoeren varieert: Onderhoud en verzorging van de dieren in onze zorgboerderij, onderhoud van de omgeving van de zorgboerderij en het nabij gelegen domein (speeltuin en bos) en school, maar kan ook bestaan uit: atelierwerking (recyclage – kunst enz.)
Ook bieden we leermomenten aan binnen de afdelingen van de sociale werkplaats (groenonderhoud, recyclage, fietsenatelier) met bijhorende aangepaste takenpakketten.
Het Arbeidszorginitiatief staat ook open voor projectmatige samenwerkingen met andere partners en reguliere bedrijven, waarbij we de opdracht afstemmen op de medewerkers.

We werken samen met een netwerk van verschillende begeleidingsdiensten. Doorverwijzing komt hoofdzakelijk tot stand via GTB/VDAB.